reclamebureau ontwerpfabriek hilversum
 
Home
Bestuur
Nieuwsbrieven
Nieuws
Foto's
Handige Links
Contact
HOP2040
Jaarvergadering 22 oktober 2020
Wat stond er voor het Raadhuis werd gebouwd?
Albertus Perk tegen MRA plannen
Groen beleidsplan Hilversum 2030
Hilversum heeft recht op participatie!
Collegebrief over uitstel woningbouw
Visie Noordwestelijk Villagebied
Zorg dat je gezien wordt!
Burgernet
Reactie gemeente op foutparkeren
  Nieuws - Reactie gemeente op foutparkeren

Geachte heer De Vries,

In navolging op mijn eerdere mailbericht van donderdag 24 november j.l. laat ik u weten dat de zogeheten Vliegende brigade (Vlibri) de verkeerssituatie op hoeken in de Raadhuiskwartier/Indische buurt op 29 november j.l. heeft onderzocht. De Vlibri is een team bestaande uit een verkeerskundige, verkeerspolitie en wegbeheerder. De Vlibri heeft het onderstaande advies uitgebracht.

De politie zal daadwerkelijk verkeersgevaarlijk parkeren extra aandacht geven bij de handhaving.

Met vriendelijke groet,

Sicco Altenburg

 

 

 

381
Javalaan

klacht / verzoek:
Door de bewoner van de Javalaan 6 wordt gevraagd of er op meerdere straathoeken in het Raadhuiskwartier paaltjes geplaatst kunnen worden omdat hier zodanig geparkeerd wordt dat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Al voorbeeld wordt verwezen naar de geplaatste paaltjes op de hoek Javalaan / Serdanglaan.

advies:
Ter plaatse wordt geconstateerd dat er inderdaad veel op verschillende straathoeken geparkeerd wordt. Dit gebeurt echter niet zodanig dat er onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Uit stedenbouwkundig oogpunt is afgesproken het straathoekparkeren niet meer tegen gegaan wordt door plaatsing van paaltjes. ( Op de plaatsing van meerdere paaltjes wordt om esthetische redenen negatief geadviseerd ) Afgesproken is dan ook dergelijke vragen per situatie te beoordelen en slechts in uitzonderlijke gevallen hiervan af te wijken. Bij de hiervoor genoemde situatie op de hoek Javalaan / Serdanglaan zijn bijv. paaltjes geplaatst om de bereikbaarheid van de hier aanwezige brandkraan te garanderen. De plaatsing van extra paaltjes op gevraagde straathoeken wordt niet overwogen. Wel wordt aan de politie om extra aandacht gevraagd maar ook hier zal gelden dat er alleen wordt opgetreden wanneer er verkeersgevaarlijk wordt geparkeerd.

Ook hier geldt het probleem dat wanneer er opgetreden zou moeten worden er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende soorten overtredingen. Dus alle weggebruikers die op de stoep parkeren ( of gedeeltelijk op de stoep ) zouden dan ook geverbaliseerd moeten worden.

 

 

 

 

drs. Sicco A. Altenburg
teammanager parkeren en verkeer

Hilversum/Stad/OW
Postbus 9900
1201 GM Hilversum
Tel. 035-6292682

 

 

13-12-2011