reclamebureau ontwerpfabriek hilversum
 
Home
Bestuur
Nieuwsbrieven
Nieuws
Foto's
Handige Links
Contact
Visie Noordwestelijk Villagebied
Zorg dat je gezien wordt!
Contributie nog niet betaald
Nieuwe voorzitter stelt zich voor
Burgernet
MOR - Melding Openbare Ruimte
Foutparkeren: Oproep van een verontruste ouder
Reactie gemeente op foutpakeren
Aanpassing parkeertijd Raadhuiskwartier
Antwoord gemeente op brief fout parkeren
Foutparkeren & onveilige situaties Raadhuiskwartier
Kabel in de Wijk
Handtekeningenactie Dalweg
  Nieuws - Handtekeningenactie Dalweg

Op het verzoek van de bewonersvereniging aan de gemeente om op korte termijn het wegdek van de Dalweg te verbeteren dan wel voorrang te geven op de gemeentelijke lijst van verbeteringen aan het wegennet, ontvingen wij het volgende antwoord:

‘Het verzoek is besproken met de wethouder Beheer Openbare Ruimte, de heer F. van Osch.
Uit de in 2010 uitgevoerde tweejaarlijks inspectie op de kwaliteit van de Hilversumse wegen blijkt dat de kwaliteit van de verharding van de Dalweg niet zodanig slecht is, dat vervanging op korte termijn noodzakelijk is. Dientengevolge wordt de verharding van de Dalweg meegenomen in het normale onderhoudsprogramma. Concreet betekent dit dat de verharding van de Dalweg pas wordt vervangen als het wegdek open moet wegens vervanging van de riolering.
De riolering van het Raadhuis en Omgeving dateert uit de jaren twintig van de vorige eeuw en zal binnen afzienbare tijd vervangen worden. Komend najaar wordt weer de rioolinspectie uitgevoerd om het programma van rioolvervanging voor de komende periode vast te kunnen stellen. Op basis daarvan wordt bepaald in welke wijken de komende jaren de riolering en de verharding worden vervangen.

Overigens laat bovenstaande onverlet dat de Dalweg naar zijn aard een nogal complexe weg is. Bovendien heeft de Dalweg een zekere bolling (in jargon: tonrondte) die bij de aanleg van wegen destijds veel werd toegepast. Het is deze bolling die de weggebruiker bij gladheid extra parten speelt.
Tenslotte is ons niet ontgaan dat het wegdek van de Dalweg op enkele plekken wellicht gerepareerd moet worden. In afwachting van een integrale aanpak zullen wij de Dalweg laten inspecteren en waar nodig locaal reparaties uitvoeren.'

N.B.
Onlangs heeft de gemeente enkele proefboringen gedaan in het wegdek van de Dalweg om de samenstelling ervan te kunnen vaststellen.

 

07-11-2011