reclamebureau ontwerpfabriek hilversum
 
Home
Bestuur
Nieuwsbrieven
Nieuws
Foto's
Handige Links
Contact
Visie Noordwestelijk Villagebied
Zorg dat je gezien wordt!
Contributie nog niet betaald
Nieuwe voorzitter stelt zich voor
Burgernet
MOR - Melding Openbare Ruimte
Foutparkeren: Oproep van een verontruste ouder
Reactie gemeente op foutpakeren
Aanpassing parkeertijd Raadhuiskwartier
Antwoord gemeente op brief fout parkeren
Foutparkeren & onveilige situaties Raadhuiskwartier
Kabel in de Wijk
Handtekeningenactie Dalweg
  Nieuws - Foutparkeren & onveilige situaties Raadhuiskwartier

Geachte heer/mevrouw,

Namens de bewonersvereniging Raadhuiskwartier & Omgeving vraag ik uw aandacht en medewerking voor het volgende. 

In het Raadhuiskwartier wordt met name tijdens werkdagen op grote schaal geparkeerd door automobilisten van buiten de wijk die in onze wijk een gratis parkeerplaats zoeken. Het gaat meestal om personen die in of nabij de wijk werkzaam zijn, bijvoorbeeld op het Mediapark, bij de diverse kantoren die zich in de wijk gevestigd hebben of gemeente. 

De parkeerdruk in de wijk is aan het begin van de ochtend het grootst, er staan dan (nog) auto's van bewoners en daar komen de extra auto's nog bij. Gevolg is dat al vroeg in de ochtend gezocht moet worden naar de ‘mooiste' plekjes, voor de meesten is dat zo dicht mogelijk bij de eindbestemming. Als regulieren parkeerplekken niet dichtbij genoeg voorhanden zijn wordt er steevast in de bochten van straten geparkeerd. De overlast en onveiligheid die dat met zich meebrengt is onderwerp van deze brief. 

Ter illustratie zijn in deze mail willekeurige voorbeelden toegevoegd van het type overlast dat bedoeld wordt. Het bestuur van de bewonersvereniging heeft al geruime tijd uit eigen waarneming dit type overlast geconstateerd en daar meerdere malen bij stilgestaan in ons wijkblad. Daarbij is het aanspreken van bewoners zelf o hun parkeergedrag niet geschuwd. Het is immers niet uit te sluiten dat ook een bewoner wel eens in een bocht parkeert.

Behalve dat het parkeren in of nabij een bocht een verkeersovertreding is, is het vooral een gevaar voor de veiligheid op straat. Elke ochtend lopen, fietsen en rijden ouders en kinderen door onze wijk, op weg naar school, crèche, naschoolse opvang etc. In bochten geparkeerde auto's ontnemen alle weggebruikers zicht op kruisingen, waardoor deze punten extra gevaarlijk worden. Ook ontnemen auto's de bewoners te voet soms letterlijk de ruimte om in een bocht over te steken. Dit alles is ons al geruime tijd een doorn in het oog. Niet alleen is het bijzonder storend als parkeer-afvoerputje van betaald parkeergebieden te fungeren, we eisen een veilige buurt!

De simpelste manier om fout parkeren te voorkomen is het treffen van fysieke maatregelen ter voorkoming van het fout parkeren. Eenmaal fout geparkeerde auto's bekeuren kan ook op onze sympathie rekenen, maar lost op de lange termijn helemaal niets op. Nou wil het toeval dat op een aantal plekken in de wijk al treffende en bovenal eenvoudige maatregelen getroffen zijn om het parkeren in bochten te verhinderen. Gedoeld wordt op paaltjes (bv. hoek Javalaan/Serdanglaan, bijlage DSCN2677.jpg) of stoepranden ín de bocht (hoek Javalaan/Lage Naarderweg). Kennelijk is al eerder geconstateerd dat dat nodig was.

Ons verzoek is om in de bochten waar consequent en op het onveilige af geparkeerd wordt zo spoedig mogelijk te voorzien van eenvoudige doch effectieve parkeer-verhinderende maatregelen. We nodigen u van harte uit om met ons te constateren dat het minimaal maar niet uitsluitend gaat om de bochten/kruisingen Sumatralaan/Koninginneweg, Sumatralaan/Javalaan, Javalaan/Delilaan, Dalweg/Hoge Naarderweg, Delilaan/Borneolaan.

Wij hebben er alle begrip voor dat in deze tijden de gemeente niet over ruime budgetten beschikt om grootschalige maatregelen te treffen, dat is ook niet wat wij vragen. Wij zijn als bewoners al dik tevreden als in gevaarlijke bochten wat paaltjes worden neergezet. Of willen we wachten op het eerste kind dat in zo'n bocht wordt aangereden?

In afwachting van uw reactie, namens het bestuur van de bewonersvereniging,

Stijn de Vries
Javalaan 6
1217HE Hilversum

 

 

 

28-11-2011