reclamebureau ontwerpfabriek hilversum
 
Home
Bestuur
Nieuwsbrieven
Nieuws
Foto's
Handige Links
Contact
Visie Noordwestelijk Villagebied
Zorg dat je gezien wordt!
Contributie nog niet betaald
Nieuwe voorzitter stelt zich voor
Burgernet
MOR - Melding Openbare Ruimte
Foutparkeren: Oproep van een verontruste ouder
Reactie gemeente op foutpakeren
Aanpassing parkeertijd Raadhuiskwartier
Antwoord gemeente op brief fout parkeren
Foutparkeren & onveilige situaties Raadhuiskwartier
Kabel in de Wijk
Handtekeningenactie Dalweg
  Nieuws - Contributie nog niet betaald

Er zijn nog steeds leden die de contributie 2011 én 2012 nog steeds niet hebben betaald! Onze penningmeester vraagt dit zo spoedig mogelijk te doen.
De contributie bedraagt €18,50 en dient te worden overgemaakt op bankrekening nummer:
86 22 972, t.a.v contributie bewonersvereniging 2011 of 2012.
Graag uw medewerking, want zonder uw lidmaatschap kunnen wij niet voortbestaan.

08-10-2012