reclamebureau ontwerpfabriek hilversum
 
Home
Bestuur
Nieuwsbrieven
Nieuws
Foto's
Handige Links
Contact
Visie Noordwestelijk Villagebied
Zorg dat je gezien wordt!
Contributie nog niet betaald
Nieuwe voorzitter stelt zich voor
Burgernet
MOR - Melding Openbare Ruimte
Foutparkeren: Oproep van een verontruste ouder
Reactie gemeente op foutpakeren
Aanpassing parkeertijd Raadhuiskwartier
Antwoord gemeente op brief fout parkeren
Foutparkeren & onveilige situaties Raadhuiskwartier
Kabel in de Wijk
Handtekeningenactie Dalweg
  Nieuws - Aanpassing parkeertijd Raadhuiskwartier

Geachte heer Boog,

 

Namens het bestuur van bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving wend ik mij tot u met het volgende verzoek.

 

In een deel van het Raadhuiskwartier, namelijk het deel dat valt binnen de ‘schil', geldt betaald parkeren in combinatie met een vergunningstelsel voor bewoners.

 

De bewoners en bewonersvereniging zouden graag zien dat, naar analogie van situatie die zich voordeed in de Gijsbrecht van Amstelstraat, de parkeertijd (eindtijd) van het betaald parkeren in het Raadhuiskwartier wordt teruggebracht van 21.00 uur naar 18.00 uur.

 

Zoals beschreven in de notitie van de Dienst Stad, registratienummer S/1108646, dd. 22 juni 2011, waren er voor de belanghebbenden in en rondom de Gijsbrecht goede redenen om de eindtijd van betaald parkeren terug te brengen naar 18.00 uur. Wij en onze bewoners herkennen zich in de bezwaren zoals geuit door bewoners van de Gijsbrecht en vragen om een gelijkwaardige behandeling:

- ook onze bewoners wijken uit naar de straten waar vrij parkeren geldt, voornamelijk ten noorden het schilgebied, met als gevolg dat aldaar de parkeerdruk in de uren na 18.00 uur is toegenomen.

- de parkeerplaatsen in het betaald parkeren gebied blijven na 18.00 uur grotendeels leeg, voor zover niet bezet door vergunninghouders;

- de financiële consequentie van het aanpassen van de eindtijd van betalen is zeer beperkt.

 

In afwachting van uw reactie, namens het bestuur van de bewonersvereniging,

 

Stijn de Vries

Javalaan 6

1217HE Hilversum

 

 

 

29-11-2011