slider_2 slider_3 slider_4 slider_5 slider_7

Algemene ledenvergadering voorjaar 2022

 

Ledenvergadering


Elk jaar in maart is er een ledenvergadering, waarvoor alle leden worden uitgenodigd.


Jaarstukken


Het verenigingsjaar van de Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving loopt van maart tot
maart. Elk jaar wordt in maart de jaarvergadering gehouden. In 2021 is de jaarvergadering
vanwege het coronavirus uitgesteld en gehouden op donderdag 9 september. De algemene
ledenvergadering heeft aan het bestuur haar goedkeuring gegeven voor het gevoerde
beleid. Het volledige bestuur is herbenoemd. De contributie bleef ongewijzigd op € 18,50
per jaar. In 2022 is de jaarvergadering ook uitgesteld en wordt gehouden op 15 juni.

2022-jaarrekening-r en o-balans

Archief

 

Agenda jaarvergadering

2021
»

Jaarrekening

2021
»

Notulen jaarvergadering

2020
»

Verslag kascommissie

2020
»

Verslag ledenvergadering

2021 (concept)
»

 

Naar de statuten

Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl