slider_2 slider_3 slider_4 slider_5 slider_7

Algemene ledenvergadering voorjaar 2022

 

Ledenvergadering


Elk jaar in maart is er een ledenvergadering, waarvoor alle leden worden uitgenodigd.


Jaarstukken


Het verenigingsjaar van de Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving loopt van maart tot
maart. Elk jaar wordt in maart de jaarvergadering gehouden. In 2022 is de jaarvergadering
vanwege het coronavirus uitgesteld en gehouden op 15 juni. De algemene
ledenvergadering heeft aan het bestuur haar goedkeuring gegeven voor het gevoerde
beleid. Twee bestuurders zijn helaas wegens persoonlijke omstandigheden afgetreden. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn herbenoemd. De contributie bleef ongewijzigd op € 18,50
per jaar.

2022-jaarrekening-r en o-balans

Archief

 

Jaarrekening

2020
»

Jaarrekening
2021
»

Verslag ledenvergadering

2020
»

Verslag ledenvergadering

2021
»

Verslag ledenvergadering

2022 (concept)
»

 

Naar de statuten

Maak je website met Websitemachine.nl