slider_2 slider_3 slider_4 slider_5 slider_7

Algemene ledenvergadering

 

Ledenvergadering


Elk jaar in maart is er een ledenvergadering, waarvoor alle leden worden uitgenodigd.

Statuten + Jaarstukken


Het verenigingsjaar van de Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving loopt van januari tot en met december. Elk jaar wordt in maart de jaarvergadering gehouden. In 2020 is de jaarvergadering vanwege het coronavirus uitgesteld tot oktober. Ook in 2021 is de jaarvergadering uitgesteld en gehouden op donderdag 9 september. In 2022 is de ledenvergadering gehouden op 15 juni. De algemene ledenvergadering heeft aan het bestuur haar goedkeuring gegeven voor het gevoerde beleid. De contributie is ongewijzigd vastgesteld op € 18,50 per jaar. Twee bestuursleden zijn helaas afgetreden en er zijn geen nieuwe bestuursleden gevonden. Hierdoor bestaat het bestuur nog maar uit drie leden. Wij zijn dringend op zoek naar kandidaat bestuursleden of vrijwilligers ter ondersteuning van het bestuur.

 

Voor de bestuursleden kijk onder Contact

Maak je website met Websitemachine.nl