slider_2 slider_3 slider_4 slider_5 slider_7

Welkom bij de Bewonersvereniging raadhuis en omgeving

 

Wat wij doen:

Het behoud en verbetering van het bestaande woonklimaat in het Raadhuiskwartier, het bevorderen van het behoud en de verbetering van de bestaande bebouwing t.b.v. bewoning, het handhaven en
zo mogelijk uitbreiden van het groenbestand en het vergroten van de verkeersveiligheid.

Onze werkwijze:

Het vertegenwoordigen van de wijk bij visie- en planvorming bij de gemeente en andere
overheden. Het vertegenwoordigen van de wijkbewoners in overleg met de gemeente of andere instanties bij zaken die invloed hebben op het woonklimaat in onze wijk.

Het geven van voorlichting via e-mails, het schrijven van nieuwsbrieven, het onderhouden van de website voor leden/wijkbewoners, participeren in en ondersteunen van werkgroepen van bewoners en het bevorderen van nabuurschap tussen de wijkbewoners. Hierbij werken wij ook samen met andere soortgelijke verenigingen of organisaties en met allerlei instanties die zich bezighouden met de zorg voor een prettige en veilige woonomgeving.

Ook houden wij een financiële reserve aan, om zo nodig (juridisch-) advies in te kunnen winnen, om de door de vereniging en/of een lid nagestreefde belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

word lid

Aangezien wij geen subsidie ontvangen is het voor bewoners belangrijk om lid te worden. De contributie bedraagt € 18,50 per jaar. Lid worden kan door een mail te sturen:

WORD LID

Maak je website met Websitemachine.nl